Language of document :

Acțiune introdusă la 19 iunie 2006 - Avogadri și alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-58/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Chiara Avogadri (Bruxelles, Belgia) și alţii (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de stabilire a condiţiilor de angajare a reclamanţilor în calitate de agenţi contractuali sau de agenţi temporari în măsura în care durata contractului acestora sau durata prelungirii contractului este limitată la o perioadă determinată.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de stabilire a condiţiilor de angajare a reclamanţilor în măsura în care durata contractului acestora sau durata prelungirii contractului este limitată la o perioadă determinată;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________