Language of document :

Tožba, vložena 19. junija 2008 - Avogadri in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-58/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Chiara Avogadri (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, ki določajo pogoje za zaposlitev tožečih strank kot pogodbenih ali začasnih uslužbencev, ker je trajanje njihove pogodbe ali njeno podaljšanje omejeno na določen čas.

Predlogi tožečih strank

Odločbe Komisije, ki določajo pogoje za zaposlitev tožečih strank, naj se razglasijo za nične, ker je trajanje njihove pogodbe ali njeno podaljšanje omejeno na določen čas;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________