Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 24.10.2008 - Klug v. EMEA

(Asia F-59/08)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 223, 30.8.2008, s. 62.