Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2008. október 24-i végzése - Klug kontra EMEA

(F-59/08. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: német

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 223., 2008.8.30., 62. o.