Language of document :

2008 m. spalio 24 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Klug prieš EMEA

(Byla F-59/08)1

Proceso kalba: vokiečių

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 223, 2008 8 30, p. 62.