Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. července 2009 - Sevenier v. Komise

(Věc F-62/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Ukončení služebního poměru - Odstoupení - Žádost o zpětvzetí"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Roberto Sevenier (Paříž, Francie) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce o zpětvzetí jeho návrhu na odstoupení a předložení věci lékařské komisi, a v důsledku toho žádosti o opětovné přidělení žalobce k Evropské komisi spolu s obnovením jeho služebního postupu ode dne jeho odstoupení

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Robertu Sevenierovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Není namístě rozhodnout o návrhu na vstup vedlejšího účastníka do řízení

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení související s návrhem na vstup vedlejšího účastníka do řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 27.9.2008, s. 25.