Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2017. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Lintner Györgyné protiv UniCredit Bank Hungary Zrt.

(predmet C-511/17)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Lintner Györgyné

Tuženik: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Prethodna pitanja

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima1 ― uzimajući u obzir i nacionalni propis koji određuje obvezno zastupanje pred sudom ― u smislu da je potrebno pojedinačno ispitati može li se pojedina ugovorna odredba smatrati nepoštenost, neovisno o tome je li stvarno potrebno ispitati sve ugovorne odredbe radi odlučivanja o tužbenom zahtjevu?

Ili, suprotno onomu što je navedeno u prvom pitanju, treba li članak 6. stavak 1. Direktive o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima tumačiti na način da je potrebno ispitati sve ostale ugovorne odredbe radi utvrđenja da je ugovorna odredba na kojoj se temelji zahtjev nepoštena?

Ako je odgovor na drugo pitanje potvrdan, može li to značiti da je za utvrđenje nepoštenosti predmetne ugovorne odredbe potrebno ispitati cijeli ugovor, to jest da se nepoštenost pojedinog elementa ugovora ne smije ispitivati autonomno i neovisno o ugovornoj odredbi koja se pobija tužbom?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)