Language of document :

2017 m. rugpjūčio 21 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Byla C-511/17)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lintner Györgyné

Atsakovė: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Prejudiciniai klausimai

Ar direktyvos dėl nesąžiningų sąlygų1 6 straipsnio 1 dalis – taip pat atsižvelgiant į nacionalinį reglamentavimą, kuriame įtvirtintas privalomo atstovavimo teisme reikalavimas – turi būti aiškinama taip, kad kiekvieną sutarties sąlygą reikia vertinti atskirai, siekiant nustatyti, ar ji gali būti laikoma nesąžininga, atsiribojant nuo klausimo, ar iš tikrųjų būtina vertinti visas sutarties sąlygas tam, kad būtų galima priimti sprendimą dėl ieškinyje pateikto reikalavimo?

Jei ne, ar direktyvos dėl nesąžiningų sąlygų 6 straipsnio 1 dalis, priešingai nei siūloma pirmajame klausime, turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog sąlyga, dėl kurios pateiktas reikalavimas, yra nesąžininga, reikia išnagrinėti visas kitas sutarties sąlygas?

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tai reikštų, jog tam, kad būtų galima nustatyti, jog nagrinėjama sąlyga yra nesąžininga, reikia išnagrinėti visą sutartį, t. y., nereikia atskirai nagrinėti kiekvieno sutarties elemento galimo nesąžiningumo, neatsižvelgiant į ieškinyje ginčijamą sąlygą?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; kaidų ištaisymas OL L 137, 2015, p. 13).