Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. augustā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Lintner Györgyné/UniCredit Bank

(lieta C-511/17)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītājs: Lintner Györgyné

Atbildētāja: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Prejudiciālie jautājumi

Vai direktīvas par negodīgiem noteikumiem 1 6. panta 1. punkts, ņemot vērā arī valsts tiesisko regulējumu, ar kuru ir noteikta obligāta procesuālā pārstāvniecība, ir jāinterpretē tādējādi, ka katrs līguma noteikums ir jāizvērtē atsevišķi no jautājuma, vai to var uzskatīt par negodīgu, neatkarīgi no tā, vai ir patiešām nepieciešams pārbaudīt visu līguma noteikumu kopumu, lai izlemtu par prasības pieteikumā izvirzīto prasījumu?

Vai arī pretēji pirmajā jautājumā izklāstītajam, direktīvas par negodīgiem noteikumiem 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka secinājuma izdarīšanai par noteikuma negodīgumu, uz ko ir balstīts prasījums, ir jāizskata visi pārējie līguma noteikumi?

Apstiprinošas atbildes uz otro jautājumu gadījumā, vai tas var nozīmēt, ka attiecīgā noteikuma negodīgā rakstura noteikšanai ir nepieciešams veikt līguma pārbaudi kopumā, kas nozīmē, ka katra atsevišķā līguma elementa negodīgais raksturs nav jāpārbauda atsevišķi, neatkarīgi no prasībā apstrīdētā noteikuma?

____________

1 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).