Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 21. avgusta 2017 – Lintner Györgyné/UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Zadeva C-511/17)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Györgyné Lintner

Tožena stranka: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(1) Direktive o nedovoljenih pogojih v pogodbah1 – ob hkratnem upoštevanju nacionalne zakonodaje, ki določa obvezno pravno zastopanje – razlagati tako, da je treba vsak pogodbeni pogoj preučiti posamično z vidika, ali se lahko šteje za nedovoljen, ne glede na to, ali je za odločitev o tožbenem zahtevku dejansko treba preučiti vse pogodbene pogoje?

Ali pa je treba v nasprotju z navedbami iz prvega vprašanja člen 6(1) Direktive o nedovoljenih pogojih v pogodbah razlagati tako, da je treba vse ostale pogodbene pogoje preučiti zaradi presoje nedovoljenosti pogoja, na katerem temelji zahtevek?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali lahko to pomeni, da je preučitev celotne pogodbe potrebna zato, da bi se lahko ugotovila nedovoljenost zadevnega pogoja, in torej nedovoljenosti vsakega posameznega pogodbenega pogoja ni treba preučiti samostojno, neodvisno od pogodbenega pogoja, ki se izpodbija s tožbo?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).