Language of document :

2021 m. balandžio 26 d. Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AB, AB-CD / Z EF

(Byla C-265/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d’appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: AB, AB-CD

Kita apeliacinio proceso šalis: Z EF

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sąvoka „byla dėl sutarties“, kaip tai suprantama pagal 2000 m. gruodžio 22 d. reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas „Briuselis I“)1 5 straipsnio 1 punktą:

a.    turi būti aiškinama taip, kad pagal ją reikia nustatyti vieno asmens laisvai prisiimtą teisinę prievolę kitam asmeniui, kuria grindžiamas ieškovo pareikštas ieškinys, net ir tuo atveju, jeigu ši prievolė nebuvo laisvai prisiimta atsakovo ir (arba) ieškovui?

b.    jei būtų atsakyta teigiamai, kokio lygio sąsaja reikalinga tarp laisvai prisiimtos teisinės prievolės ir ieškovo ir (arba) atsakovo?

2.    Ar taikant sąvoką „ieškinys“, kuria „remiasi“ ieškovas, kaip ir kriterijų, naudojamą siekiant nustatyti, ar ieškinys pareikštas dėl sutarties, kaip tai suprantama pagal Reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 1 punktą, ar dėl „civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto“, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 5 straipsnio 3 punktą (C-59/19, 32 punktas), reikia patikrinti, ar laisvai prisiimtos teisinės prievolės aiškinimas yra būtinas siekiant įvertinti ieškinio pagrindą?

3.    Ar ieškinys, kuriuo ieškovas reikalauja pripažinti, kad jis yra turto, kurį jis valdo remdamasis dviem pardavimo sutartimis, kurių vieną sudarė pirminis šio turto bendraturtis (atsakovo, kuris taip pat yra pirminis bendraturtis, sutuoktinis) ir turtą ieškovui pardavęs asmuo, o antrą – pastarieji du asmenys, savininkas, laikytinas ieškiniu dėl sutarties, kaip tai suprantama pagal Reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 1 punktą?

a.    Ar atsakymas skirtųsi, jeigu atsakovas nurodo, kad pirmoji sutartis buvo ne pardavimo, o pasaugos sutartis?

b.    Jei vienas iš šių atvejų priskiriamas ieškiniui dėl sutarties, kuria sutartimi reikia remtis siekiant nustatyti prievolės, kuria grindžiamas reikalavimas, vietą?

4.    Ar 2008 m. birželio 17 d. reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I)2 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas trečiajame prejudiciniame klausime nurodytu atveju ir kokia sutartimi tokiu atveju reikėtų remtis?

____________

1 OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42

2 OL L 177, 2008, p. 6.