Language of document :

Euroopa Kohtu kümnenda koja presidendi 21. juuli 2022. aasta määrus (Cour d’appel de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – AB, AB-CD versus Z EF

(kohtuasi C-265/21)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 263, 5.7.2021.