Language of document :

Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 21 juli 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Bruxelles - België) – AB, AB-CD / Z EF

(Zaak C-265/21)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 263 van 5.7.2021.