Language of document :

Ordonanța președintelui Camerei a doua a Curții din 21 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles - Belgia) – AB, AB-CD/ Z EF

(Cauza C-265/21) 1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 263, 5.7.2021.