Language of document :

Žaloba podaná dne 19. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-136/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl uznán nárok žalobce na důchod získaný před nástupem do služebního poměru v rámci důchodového systému Společenství.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2011, kterým byl zrušen a nahrazen návrh na převod nároku žalobce na důchod v rámci jeho žádosti na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu, které obsahuje nový návrh vypočítaný na základě obecných prováděcích pravidel přijatých dne 3. března 2011,

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.