Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 19. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-136/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noteiktas prasītājas pensijas tiesības, kuras iegūtas Kopienu pensiju sistēmā pirms tās stāšanās amatā

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2011. gada 24. maija lēmumu, ar kuru ir atcelts un aizstāts priekšlikums pārskaitīt prasītājas pensijas tiesības, pamatojoties uz tās pieteikumu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam, kas ietver jaunu priekšlikumu, kurš aprēķināts, pamatojoties uz 2011. gada 3. martā pieņemtajiem VNĪ;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.