Language of document :

Tožba, vložena 19. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-136/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o določitvi bonusa pokojninskih pravic tožeče stranke, pridobljenih pred začetkom zaposlitve, znotraj pokojninskega sistema Skupnosti.

Predloga tožeče stranke

Odločba z dne 24. maja 2011, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena ponudba, ki jo je v zvezi s prenosom svojih pokojninskih pravic tožeča stranka podala na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki vsebuje novo ponudbo, izračunano na podlagi SDI, sprejetih 3. marca 2011, naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.