Language of document :

Talan väckt den 19 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-136/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om fastställande av sökandens pensionsrättigheter förvärvade före tjänstetillträdet för överföring till gemenskapens pensionssystem.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 24 maj 2011 som upphävde och ersatte ett tidigare förslag angående överföring av sökandens pensionsrättigheter inom ramen för sökandens begäran enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och som innebar ett nytt förslag beräknat på grundval av de allmänna tillämpningsföreskrifterna som antogs den 3 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.