Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 juni 2012 – Dergam / Commissie

(Zaak F-137/11)

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________