Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 iunie 2012 – Dergam/Comisia

(Cauza F-137/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________