Language of document :

Sag anlagt den 22. december 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-139/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne Ph.-E. Partsch og E. Raimond)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af generaldirektøren for OLAF’s afgørelse om at fremsatte en sidste anmodning om høring af sagsøgeren i forbindelse med en intern undersøgelse, idet det i afgørelsen bestemmes, at en endelig rapport om undersøgelsen vil blive udarbejdet udelukkende på grundlag af de oplysninger, som OLAF egenhændigt har indsamlet og analyseret, hvis sagsøgeren ikke efterkommer denne anmodning, og om annullation af afslaget på sagsøgerens klage.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 28. oktober 2011, annulleres.

Afslaget af 2. december 2011 på sagsøgerens klage af 21. november 2011 annulleres.

Sagsøgeren tilkendes et beløb på 6 000 EUR i erstatning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.