Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-139/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa generalnega direktorja OLAF, ki vsebuje zadnje vabilo tožeče stranke na obravnavo v okviru interne preiskave in navedbo, da bo, če se tožeča stranka na to vabilo ne odzove, končno poročilo o preiskavi sprejeto le na podlagi informacij, ki jih je OLAF sam zbral in preučil, in dopisa o zavrnitvi njegove pritožbe.

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 28. oktobra 2011 naj se zavrne;

dopis z dne 2. decembra 2011, v katerem je bilo odločeno o pritožbi z dne 21. novembra 2011, naj se zavrne;

tožeči stranki naj se prisodi odškodnino v višini 6000 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.