Language of document :

22. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-138/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsus, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 11. mai 2011. aasta otsus, millega tühistati ja asendati 22. oktoobri 2009. aasta otsus;

tunnistada kehtivaks kokkulepe hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta, mis põhineb heakskiidetud pakkumisel vastavalt 22. oktoobri 2009. aasta otsuses sisalduvatele arvutustele;

vajadusel tühistada 12. septembri 2011. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti sõnaselgelt rahuldamata;

teise võimalusena tunnistada, et on kahju tekitatud ning mõista hageja kasuks välja 6207,71 euro suurune hüvitis, millele lisandub viivitusintress, mida arvutatakse Euroopa Keskpanga kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.