Language of document :

Beroep ingesteld op 22 december 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-138/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot overdracht van de voor de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van het door het PMO herberekende voorstel

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de Commissie van 11 mei 2011 tot intrekking en ter vervanging van het besluit van 22 oktober 2009 nietig verklaren;

vaststellen dat de overeenkomst betreffende de overdracht van verzoekers pensioenrechten op basis van het aanbod, aanvaard volgens de berekening van het besluit van 22 oktober 2009, geldig is;

voor zover nodig, het besluit van 12 september 2011 tot uitdrukkelijke afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

subsidiair, erkennen dat er sprake is van schade en de verzoekende partij een schadevergoeding van 6 207,71 EUR toekennen, vermeerderd met vertragingsrente tegen het tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee punten;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.