Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2011 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-140/11)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tad-Direttur-Ġenerali tal-OLAF dwar l-aħħar stedina għas-smigħ tar-rikorrent fil-kuntest ta’ investigazzjoni interna u li tindika li rapport finali dwar din l-investigazzjoni għandu jiġi adottat abbażi biss tal-informazzjoni miġbura u analizzata unilateralment mill-OLAF, jekk ir-rikorrent ma jilqax din l-istedina kif ukoll l-ittra li tiċħad l-ilment tiegħu.

Talbiet tar-rikorrenti

jannulla d-deċiżjoni tat-28 ta’ Ottubru 2011;

jannulla d-deċiżjoni tat-2 ta’ Diċembru 2011 dwar l-ilment tal-21 ta’ Novembru 2011;

jagħti lir-rikorrent is-somma ta’ EUR 7 000 bħala danni kumpensatorji;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.