Language of document :

Talan väckt den 22 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-140/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna Ph.-E. Partsch och E. Raimond)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av Olafs generaldirektör om en sista kallelse till förhör av sökanden inom ramen för en internutredning, i vilket anges att en slutrapport om utredningen kommer att antas enbart på grundval av upplysningar som samlats in och analyserats ensidigt av Olaf om sökanden inte efterkommer denna kallelse, och av skrivelsen om avslag på dennes klagomål.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 28 oktober 2011,

ogiltigförklara beslutet av den 2 december 2011 avseende klagomålet av den 21 november 2011,

förplikta svaranden att utge ett skadestånd om 7 000 euro till sökanden,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.