Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

28 ianuarie 2016

Cauza F‑138/11

David Schwander

împotriva

Comisiei Europene

„Transferul drepturilor de pensie – Hotărârile Tribunalului Uniunii Europene intervenite în cursul judecății – Desistarea reclamantului – Radiere – Atribuirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabilă Tratatului CEEA, în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Schwander solicita, în esență, anularea deciziei Oficiului „Administrarea și Plata Drepturilor Individuale” (PMO) din 10 mai 2011 prin care, pe de o parte, propunerea de acordare a unui spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii, care i‑a fost prezentată la 22 octombrie 2009 și pe care a acceptat‑o la 17 decembrie 2009, a fost retrasă și, pe de altă parte, un nou calcul al sporului respectiv a fost stabilit în temeiul dispozițiilor generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la Statutul Funcționarilor Uniunii Europene adoptate de Comisia Europeană la 3 martie 2011

Decizia:      Radiază cauza F‑138/11 din registrul Tribunalului. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Desistarea reclamantului – Radiere din registru

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 84 și art. 103 alin. (5)]

(a se vedea punctul 7)