Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 12.11.2020 – AKZ-Burgas EOOD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”

(asia C-602/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AKZ-Burgas EOOD

Vastapuoli: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” - Burgas

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääasian kohteena olevan kaltainen kansallinen oikeussääntö ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, kun sen mukaan lakisääteiset korot, joita on maksettava palautettaessa unionin oikeuden vastaisesti perittyjä sosiaalivakuutusmaksuja, suoritetaan vasta pääoman palauttamista koskevan vaatimuksen esittämistä seuraavasta päivästä lukien?

Onko pääasian kohteena olevan kaltainen kansallinen oikeussääntö ristiriidassa unionin oikeuden, erityisesti vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden kanssa, kun sen mukaan lakisääteiset korot, joita on maksettava palautettaessa unionin oikeuden vastaisesti perittyjä pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja, suoritetaan vasta näiden ilman oikeudellista perustaa suoritettujen/perittyjen summien palauttamista koskevan vaatimuksen esittämistä seuraavasta päivästä lukien niiden palauttamiseen saakka?

____________