Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 5. decembra spriedums - Bourtembourg/Komisija

(lieta F-6/12) 

Civildienests - Ierēdņi - Ekspatriācijas pabalsts - Pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens - Pastāvīgs vai ierasts interešu centrs - Pagaidu uzturēšanās mācību pabeigšanai - Profesionālās darbības veikšanas vieta - Darba tiesiskās attiecības uz noteiktu laiku

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Julien Bourtembourg (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - C. Dony, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un V. Joris)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu atteikt ekspatriācijas pabalstu prasītājam

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 24. maija lēmumu atteikt ekspatriācijas pabalstu J. Bourtembourg;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina J. Bourtembourg tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 184, 23.06.2012., 22. lpp.