Language of document :

Žaloba podaná dne 11. ledna 2012 – ZZ v. Evropská komise

(Věc F-6/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: C. Dony, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým nebylo vyhověno stížnosti žalobce proti rozhodnutí o zamítnutí jeho nároku na příspěvek za práci v zahraničí.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí AIPN ze dne 11. října 2011, kterým nebylo vyhověno stížnosti žalobce podané na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu proti rozhodnutí ze dne 24. května 2011 o zamítnutí jeho nároku na příspěvek za práci v zahraničí.

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.