Language of document :

11. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-6/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Dony)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja kaebuse sellise otsuse peale, millega keelduti talle kodumaalt lahkumise toetust maksmast.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. oktoobri 2011. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kaebus, mille ta esitas personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel 24. mai 2011. aasta otsuse peale, millega keelduti talle kodumaalt lahkumise toetust maksmast;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.