Language of document :

2012. január 20-án benyújtott kereset – ZZ kontra EASA

(F-8/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: B.-H. Vincent ügyvéd)

Alperes: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

A jogvita tárgya és leírása

A felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése, valamint az ezen elbocsátás és állítólagos zaklatás miatt állítólag őt ért kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék a felperes ideiglenes alkalmazotti állásának elvesztésével összefüggésben keletkezett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén kötelezze az EASA-t az esedékesség napjától kezdve a törvényes kamattal növelt 1 514 257,48 eurót kitevő összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EASA-t arra, hogy 2010. május 31-től a meghozandó határozat közlésének napjáig naponta, méltányosan 500,00 euróban megállapított, az esedékesség napjától kezdve a törvényes kamattal növelt napi összeget fizessen az alkalmazottai által elkövetett zaklatásból eredő teljes kár megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék az EASA-t kötelezze a költségek viselésére.