Language of document :

16. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus European Network and Information Security Agency (ENISA)

(kohtuasi F-7/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, A. Tymen)

Kostja: European Network and Information Security Agency (ENISA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja 2009. aasta karjääriarengu aruanne, nimekiri ametnike palgaastmete muutmise kohta 2010. aastal ning vajadusel 17. oktoobri 2011. aasta otsus, millega hageja taotlus jäeti rahuldamata.

Hageja nõuded

Tühistada hageja 2009. aasta karjääriarengu aruanne;

tühistada 16. novembri 2010. aasta otsus, millega kinnitati nende teenistujate nimekiri, kelle palgaastet 2010. aastal muudeti;

vajadusel tühistada 17. novembri 2011. aasta otsus, millega jäeti hageja 16. juuni 2011. aasta kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja ENISA-lt.