Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas 2013. gada 23. oktobra rīkojums – Aristidis Psarras/(ENISA)

(lieta F-7/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Novērtējums– 2009. gada novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Lūgums atcelt karjeras attīstības ziņojumu – Nelabvēlīgs akts – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aristidis Psarras (Héraklion, Grieķija) (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (pārstāvji – E. Maurage, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja 2009. gada novērtējuma ziņojumu, kā arī lēmumu, ar kuru izveidots 2010. gadā amatā paaugstināmo ierēdņu saraksts, un, ja nepieciešams, lēmumu, ar kuru tiek noraidīta viņa 2011. gada 17. oktobra sūdzība

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra sedz savus izdevumus un atlīdzina A. Psarras tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 133, 5.5.2012, 20. lpp.