Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2013. június 12.

F‑5/12. sz. ügy

Slawomir Bogusz

kontra

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – A Frontex személyi állománya – A próbaidő teljesítése tekintetében az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkében szereplő feltételek módosítása – Elbocsátás a próbaidő végén – A célok meghatározása – Első alkalommal a tárgyaláson felhozott jogalap”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Bogusz azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg egyrészt a 2011. április 11‑i határozatot, amely visszavonta a felperes azon jogát, hogy tisztviselőként hozzáférhessen az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) számítógépes hálózatához, valamint visszavonta azt a jogát, hogy fizikailag hozzáférhessen a Frontex Információ‑ és kommunikációtechnológiai osztályának kiszolgáló számítógépeihez és bizonyos géptermeihez, másrészt a 2011. május 24‑i határozatot, amely a próbaideje végén megszüntette a szerződését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az S. Bogusz részéről felmerült költségek negyedét. S. Bogusz maga viseli saját költségei háromnegyedét.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő – Tárgy – Lefolytatási feltételek – E feltételeknek a próbaidő során történő módosítása – Az értékelő azon kötelezettsége, hogy ezt a módosítást figyelembe vegye – Mellőzés az alkalmazott magatartásával összefüggő módosítása esetén

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 14. cikk)

2.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő – A próbaidő leteltekor történő elbocsátásról szóló határozat – Indokolás – Követelmények

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 14. cikk)

3.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő – Próbaidőt lezáró jelentés – A próbaidőt lezáró jelentésnek a próbaidő lejárta előtt történő elkészítése – Megengedhetőség

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 14. cikk, harmadik bekezdés)

4.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő – Az elérendő célok meghatározása – A célok listájának a próbaidőt lezáró jelentés szövegezésének szakaszában történő módosítása – Megengedhetetlenség

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 14. cikk, harmadik bekezdés)

1.      Noha a próbaidő célja annak eldöntése, hogy az alkalmazott szerződését a teljesítményére tekintettel fenn kell‑e tartani, ugyanilyen fontos az is, hogy a próbaidős alkalmazottnak lehetőséget biztosítsanak a képességei bizonyítására, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a próbaidős tisztviselő vagy alkalmazott számára megfelelő tárgyi körülményeket kell biztosítani annak érdekében, hogy a számára kijelölt feladatokat elláthassa.

Ha az adminisztráció úgy dönt, hogy a próbaidő teljesítésének feltételeit az érintett tisztviselőn vagy alkalmazotton kívülálló okok miatt módosítja, ezt az értékelőnek figyelembe kell vennie annak megállapítása céljából, hogy az említett tisztviselő vagy alkalmazott milyen mértékben érte el a céljait, és ezt követően a teljesítményének értékelése során. Ha azonban ez a módosítás az érintett magatartásának következménye, akkor az utóbbi az említett módosítást nem hozhatja fel ürügyként annak alátámasztására, hogy nem biztosítottak számára lehetőséget a rábízott feladatok elvégzésére, következésképpen annak igazolására, hogy nem érte el a számára meghatározott célokat. Ugyanis a tisztviselő vagy az alkalmazott a saját magatartását nem hozhatja fel érvként annak érdekében, hogy mentesüljön a szakmai kötelezettségei alól.

(lásd az 56. és 57. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑96/95. sz., Rozand‑Lambiotte kontra Bizottság ügyben 1997. március 5‑én hozott ítéletének 95. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑63/07. sz., Patsarika kontra Cedefop ügyben 2009. március 3‑án hozott ítéletének 39. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Amennyiben az ideiglenes alkalmazotti szerződést a próbaidő végén megszüntető határozat több indokon alapul, a határozat jogszerűségéhez elegendő, ha néhány indok helytálló, és nyilvánvaló, hogy az adminisztráció pusztán ezen indokok alapján is ugyanerre a következtetésre jutott volna.

Ez még inkább így van, mivel a szerződést a próbaidő végén megszüntető határozat a természetéből adódóan különbözik az alkalmazottnak az e próbaidő lejárta után történő elbocsátásától. Ugyanis míg ez utóbbi esetben részletekbe menően meg kell vizsgálni a korábban már létrejött foglalkoztatási viszony megszüntetését igazoló okokat, az első esetben a vizsgálat pusztán általános jellegű, és az csak arra irányul, hogy fennállnak‑e a próbaidő során felmerült azon pozitív körülmények, amelyekből az derül ki, hogy szolgálati érdek fűződik az alkalmazott alkalmazásának fenntartásához.

(lásd a 75. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑85/08. sz., Notarnicola kontra Számvevőszék ügyben 2009. július 9‑én hozott ítéletének 70. és azt követő pontjai; F‑36/11. sz., BD kontra Bizottság ügyben 2012. március 28‑án hozott ítéletének 83. pontja.

3.      Az adminisztrációnak nem kell megvárnia a próbaidő leteltét annak értékeléséhez, hogy megvalósultak‑e, vagy sem a próbaidő tartamára meghatározott célok. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkének harmadik bekezdése szerint ugyanis, noha a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság nyilvánvaló alkalmatlanság miatt a próbaidőt lezáró jelentés alapján elbocsáthatja az alkalmazottat, ennek az elbocsátásnak a próbaidő lejárta előtt kell történnie, ami tehát azt feltételezi, hogy a jelentés a próbaidő letelte előtt elkészül. Az a körülmény, hogy a próbaidőt lezáró jelentés a próbaidő lejárta előtt elkészül, nem áll ellentétben azzal, hogy a próbaidő végére teljes mértékben értékeljék az érintett alkalmazottnak a célok megvalósítására vonatkozó képességét.

(lásd a 78. és 79. pontot)

4.      Az értékelő a próbaidőt lezáró jelentés szakaszában főszabály szerint nem módosíthatja a próbaidős tisztviselő vagy alkalmazott számára kijelölt célok listáját, mivel ez azt jelentené, hogy olyan célok el nem érését rója fel számára, amelyekről a próbaidő kezdetén nem volt tudomása. Kétségtelen, hogy amennyiben a tisztviselő vagy az alkalmazott számára a próbaideje kezdetén eredetileg meghatározott céloktól ténylegesen eltérő célokat jelölnek ki, az értékelő figyelmen kívül hagyhatja az eredeti célokat, és a próbaidőt lezáró jelentésben ezen eltérő célokról is beszámolhat, ebben az esetben azonban az adminisztrációnak kell megállapítania, hogy az érintett számára valóban kijelölték‑e ezeket az új célokat a próbaidő során. Ha a próbaideje során új célokat jelöltek ki számára, erről a próbaidőt lezáró jelentésnek be kell számolnia többek között annak érdekében, hogy az értékelő értesüljön arról, hogy a próbaidős tisztviselőnek az eredetileg megállapítottnál kevesebb idő állt rendelkezésére azok megvalósítására, és ezt a tényt figyelembe vehesse.

(lásd a 80–82. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑85/09. sz., Rossi Ferreras kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 14‑én hozott ítéletének 58. pontja.