Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2019 – Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank mod Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen

(Sag C-450/17 P) 1

(Appel – økonomisk og monetær politik – forordning (EU) nr. 1024/2013 – artikel 6, stk. 4 – forordning (EU) nr. 468/2014 – artikel 70, stk. 1 – tilsyn med kreditinstitutter – opgaver, der overdrages til Den Europæiske Centralbank (ECB) – fælles tilsynsmekanisme – de kompetente nationale myndigheders udførelse af disse opgaver – »mindre signifikant« kreditinstitut – »særlige omstændigheder«, der gør det begrundet at anse et kreditinstitut for »mindre signifikant«)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (ved Rechtsanwälte A. Glos, T. Lübbig og M. Benzing)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Centralbank (ved E. Koupepidou og M.R. Bax, som befuldmægtigede, bistået af Rechtsanwalt H.-G. Kamann) og Europa-Kommissionen (ved W. Mölls og K.-Ph. Wojcik, som befuldmægtigede)

Konklusion

Appellen forkastes.

Landeskreditbank Baden-Württemberg betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 293 af 4.9.2017.