Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 mai 2019 – Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Banca Centrală Europeană (BCE), Comisia Europeană

(Cauza C-450/17 P)1

[Recurs – Politică economică și monetară – Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 – Articolul 6 alineatul (4) – Regulamentul (UE) nr. 468/2014 – Articolul 70 alineatul (1) – Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit – Atribuții conferite Băncii Centrale Europene (BCE) – Mecanismul unic de supraveghere – Exercitarea acestor atribuții de către autoritățile competente naționale – Instituție de credit „mai puțin semnificativă” – „Circumstanțe specifice” care justifică considerarea unei instituții de credit drept „mai puțin semnificativă”]

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (reprezentanți: A. Glos, T. Lübbig și M. Benzing, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: E. Koupepidou și M. R. Bax, agenți, asistați de H.-G. Kamann, avocat), Comisia Europeană (reprezentanți: W. Mölls și K.-Ph. Wojcik, agenți)

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 293, 4.9.2017.