Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2022. uputio Conseil d’État (Belgija) – XXX/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(predmet C-374/22)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État (Belgija)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XXX

Tuženik: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prethodna pitanja

„Treba li članak 2. točku (j) i članak 23. ‚Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite’1 tumačiti na način da se primjenjuju na oca dvoje djece rođene u Belgiji kojoj je ondje odobren status izbjeglice, s obzirom na to da se u prethodno navedenom članku 2. točki (j) navodi da su članovi obitelji korisnika međunarodne zaštite na koje se odnosi Direktiva 2011/95/EU takvi članovi obitelji ‚pod uvjetom da je obitelj već postojala u državi podrijetla’?”

„Podrazumijeva li okolnost na koju se na raspravi pozvao žalitelj, prema kojoj se djeca nalaze u situaciji ovisnosti o njemu te je, prema žaliteljevu mišljenju, u najboljem interesu djeteta da mu se odobri međunarodna zaštita, to da se pojam članova obitelji korisnika međunarodne zaštite na koje se odnosi Direktiva 2011/95/EU, proširi na obitelj koja još nije postojala u državi podrijetla?”

„U slučaju potvrdnog odgovora na prva dva prethodna pitanja, može li članak 23. Direktive 2011/95/EU, koji nije prenesen u belgijsko pravo kako bi se predvidjela dodjela dozvole boravka ili odobrenje međunarodne zaštite ocu djece kojoj je u Belgiji odobren status izbjeglice i koja su ondje rođena, imati izravan učinak?”

„U slučaju potvrdnog odgovora, dodjeljuje li se člankom 23. Direktive 2011/95/EU, u slučaju neprenošenja, ocu djece kojoj je u Belgiji odobren status izbjeglice i koja su ondje rođena pravo da traži povlastice navedene u člancima 24. do 35., među kojima je dozvola boravka koja mu omogućuje da zakonito živi u Belgiji sa svojom obitelji, ili pravo na odobravanje međunarodne zaštite čak i ako taj otac pojedinačno ne ispunjava uvjete potrebne za odobravanje međunarodne zaštite?”

„Nalaže li se korisnim učinkom članka 23. Direktive o kvalifikaciji, u vezi s člancima 7., 18. i 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i uvodnim izjavama 18., 19. i 38. Direktive o kvalifikaciji, državi članici koja nije uredila svoje nacionalno pravo na način da članovi obitelji[, u smislu članka 2. točke (j) navedene direktive ili u odnosu na koje postoji pojedinačna situacija ovisnosti,] korisnika takvog statusa mogu, iako pojedinačno ne ispunjavaju uvjete za odobravanje istog statusa, tražiti određene povlastice, da se navedenim članovima obitelji prizna pravo na izvedeni status izbjeglice kako bi mogli tražiti navedene povlastice radi održavanja obiteljskog jedinstva?”

„Nalaže li se člankom 23. Direktive o kvalifikaciji, u vezi s člancima 7., 18. i 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i uvodnim izjavama 18., 19. i 38. Direktive o kvalifikaciji, državi članici koja nije uredila svoje nacionalno pravo na način da roditelji osobe kojoj je priznat status izbjeglice mogu imati pravo na povlastice navedene u člancima 24. do 35. Direktive, da imaju pravo na izvedenu međunarodnu zaštitu kako bi najbolji interes djeteta bio primarni cilj i kako bi se osigurala djelotvornost statusa izbjeglice potonjeg djeteta?”

____________

1 SL 2011., L 337, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)