Language of document :

Žaloba podaná dne 19. května 2020 – Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943)

(Věc T-306/20)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko) (zástupce: J. García Domínguez, abogado)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem: Irlanda y Ornua Co-operative Ltd (Dublin, Irsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně před Tribunálem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka La Irlandesa 1943 – Ochranná známka Evropské unie č. 12 043 436

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené usnesení: Usnesení velkého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. března 2020 ve věci R 1499/2016-G

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené usnesení;

uložil EUIPO a dalším účastníkům řízení vystupujícím na jeho podporu náhradu nákladů řízení.

Uplatňované žalobní důvody

Porušení čl. 59 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) a čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.

____________