Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 19. maijā – Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Īrija un Ornua (“La Irlandesa 1943”)

(Lieta T-306/20)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spānija) (pārstāvis: P. García Domínguez, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Pārējie procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieki: Īrija un Ornua Co-operative Ltd (Dublina, Īrija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme “La Irlandesa 1943” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 12 043 436

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO paplašinātās Apelācijas padomes 2020. gada 2. marta lēmums lietā R 1499/2016-G

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un – attiecīgā gadījumā – pārējiem atbildētajiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar 7. panta 1. punkta g) apakšpunktu, un 59. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________