Language of document :

Överklagande ingett den 19 maj 2020 – Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943)

(Mål T-306/20)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas, Gran Canaria, Spanien) (ombud: advokaten J. García Domínguez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Irland och Ornua Co-operative Ltd (Dublín, Irland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden vid tribunalen

Omtvistat varumärke: Figurmärket La Irlandesa 1943 – EU-varumärke nr 12 043 436

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av stora överklagandenämnden vid EUIPO den 2 mars 2020 i ärende R 1499/2016-G

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och i förekommande fall övriga motparter i förfarandet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 59.1 a samt artikel 7.1 g och artikel 59.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001.

____________