Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2021. november 10.(*)

„Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Épületpanelt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta –Zajvédő falhoz használt épületpanelt ábrázoló korábbi formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Az egyéni jelleg hiánya – Érintett ágazat – Tájékozott használó – Az alkotói szabadság foka – Az eltérő összbenyomás hiánya – A ténylegesen forgalmazott termékek jelentősége – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”

A T‑193/20. sz. ügyben,

az Eternit (székhelye: Kapelle‑op‑den‑Bos [Belgium], képviselik: J. Muyldermans és P. Maeyaert ügyvédek)

felperesnek

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselik: J. Ivanauskas és V. Ruzek, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban:

az Eternit Österreich GmbH (székhelye: Vöcklabruck [Ausztria], képviseli: M. Prohaska‑Marchried ügyvéd),

az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának az Eternit Österreich és az Eternit közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2020. február 5‑én hozott határozata (R 1661/2018‑3. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (tizedik tanács),

tagjai: A. Kornezov elnök (előadó), E. Buttigieg és G. Hesse bírák,

hivatalvezető: J. Pichon tanácsos,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2020. április 10‑én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az EUIPO által a Törvényszék Hivatalához 2020. augusztus 17‑én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a beavatkozó félnek a Törvényszék Hivatalához 2020. augusztus 21‑én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a 2021. április 21‑i tárgyalásra,

meghozta a következő

Ítéletet

 A jogvita előzményei

1        A felperes Eternit a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12‑i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.) alapján az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) 2014. szeptember 15‑én bejelentett és 2538140–0001. számon lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultja.

2        A vitatott formatervezési minta ábrázolása a következő:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        A vitatott formatervezési mintát az ipari minták nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló 1968. október 8‑i, módosított locarnói megállapodás szerinti 25.01. osztályba tartozó, a következő leírásnak megfelelő termékekre való alkalmazásra szánták: „[Épület]panelek”.

4        2016. december 12‑én a beavatkozó fél, az Eternit Österreich GmbH a 6/2002 rendelet 52. cikke alapján a vitatott formatervezési minta megsemmisítése iránti kérelmet nyújtott be.

5        A megsemmisítési kérelem alátámasztásaként a 6/2002 rendelet 4–8. cikkével együttesen értelmezett 25. cikke (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozott.

6        A beavatkozó a megsemmisítés iránti kérelmében különösen arra hivatkozott, hogy a vitatott formatervezési minta a 6/2002 rendelet 5. cikke értelmében véve nem minősül újnak, nem rendelkezik az említett rendelet 6. cikke értelmében egyéni jelleggel, továbbá külső jellegzetessége kizárólag a termék az ugyanezen rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében vett műszaki rendeltetésének következménye.

7        A megsemmisítési osztály 2018. június 28‑án határozatot fogadott el, amelyben egyrészt megállapította, hogy a beavatkozó nem bizonyította, hogy a vitatott formatervezési minta a 6/2002 rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében foglalt, az oltalmat kizáró okba ütközik, másrészt megsemmisítette a vitatott formatervezési mintát azzal az indokkal, hogy a 6/2002 rendelet 6. cikke értelmében nincs egyéni jellege azon formatervezési mintához képest, amely 2013. március 4‑én – azaz a vitatott formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés benyújtásának napját megelőzően – nyilvánosságra jutott a „http://www.rieder.at” oldalon elérhető, „zajvédő fal” típusú panelekről szóló Lärmschutz című kiadványban, és amelyet a következőképpen ábrázoltak: