Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 9 iunie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad - Bulgaria) – Direktor na Agentsia „Mitnitsi”/„IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

(Cauza C-55/21)1

[Trimitere preliminară – Fiscalitate – Accize – Directiva 2008/118/CE – Articolul 11 – Restituirea accizelor privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum – Directiva 2011/64/UE – Articolul 17 primul paragraf litera (b) – Rambursarea accizelor deja plătite prin intermediul unor timbre fiscale aplicate pe tutunul prelucrat distrus sub supraveghere administrativă – Obligația statelor membre de a adopta o reglementare care să prevadă rambursarea accizelor pentru tutunul prelucrat eliberat pentru consum și distrus sub supraveghere vamală – Lipsă]

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurent: Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

Intimată: „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD

Dispozitivul

Articolul 11 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE și articolul 17 primul paragraf litera (b) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat trebuie interpretate în sensul că aceste dispoziții nu impun statelor membre să prevadă rambursarea accizelor pentru produsele supuse accizelor, inclusiv tutunul prelucrat, distruse sub supraveghere vamală, care au fost deja eliberate pentru consum.

____________

1     JO C 128, 12.4.2021.