Language of document :

Acțiune introdusă la 19 mai 2017 - Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Cauza T-318/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (reprezentanți: B. Mastantuono, agent, și M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 359 913,75 euro în temeiul acordului de grant nr. 325940 cu privire la proiectul intitulat „EULOSAM – Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model”, majorată cu suma de 2 105,25 euro cu titlu de dobânzi de întârziere calculate la rata de 3,5 % pentru perioada cuprinsă între 31 ianuarie 2017 și 1 aprilie 2017;

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 34,51 euro pe zi cu titlu de dobânzi începând de la 2 aprilie 2017 și până la data rambursării integrale a datoriei, și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă motivele ce urmează.

Reclamanta afirmă că pârâta nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale prin faptul că nu a realizat proiectul EULOSAM și nu i-a furnizat rapoartele și elementele pertinente care trebuiau să fie livrate, astfel cum era stipulat la articolul II.2 din anexa II din acordul de grant.

Pe de altă parte, pârâta nu ar fi prestat munca ce îi revenea, astfel cum se precizează în anexa I, neîndeplinindu-și astfel obligațiile ce îi revin în temeiul articolului II.3 literele a), e) și h) din anexa II din acordul de grant.

În consecință, consorțiul a reziliat acordul de grant și a emis o notă de debit referitoare la prefinanțarea sumei de 359 913,75 euro plătite deja de coordonator către pârâtă în conformitate cu acordul de grant. Astfel, prefinanțarea rămâne proprietatea reclamantei până la finalizarea plății.

Faptele care au generat obligații pentru Revoind Industriale Srl, ca beneficiară a acordului de grant, sunt în mare parte necontestate în speță, iar obiecțiile pârâtei, în condițiile în care sunt imprecise, incomplete și nu se bazează pe niciun element justificativ, sunt aparent cu totul lipsite de temei.

În consecință, reclamanta este îndreptățită să solicite recuperarea și rambursarea sumelor pe care le-a plătit pârâtei cu titlu de prefinanțare, majorate cu dobânzi de întârziere.

____________