Language of document :

Kanne 21.2.2013 - Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-85/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Italian tasavalta ei ole noudattanut sille yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY 3 ja/tai 4 ja/tai 5 sekä 10 artiklan mukaan kuuluvia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä

sen takaamiseksi, että tietyissä taajamissa, joita ovat Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo ja Vigevano (Lombardia), joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 ja jotka johtavat jätevedet vesistöihin, joita pidetään direktiivin 91/271 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina "haavoittumiselle alttiina alueina", on käytössä yhdyskuntajätevesien viemäröintijärjestelmät kyseisen direktiivin 3 artiklan mukaisesti,

sen takaamiseksi, että tietyissä taajamissa, joita ovat Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sisilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) ja Thiene (Veneto), joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000, viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen niiden vesistöön johtamista biologisesti tai vastaavalla tavalla direktiivin 91/271/ETY 4 artiklan mukaisesti,

sen takaamiseksi, että tietyissä taajamissa, joita ovat Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinia) ja Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini ja Trappeto (Sisilia), joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 ja jotka johtavat jätevedet vesistöihin, joita pidetään direktiivissä 91/271/ETY tarkoitettuina "haavoittumiselle alttiina alueina", viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen niiden vesistöön johtamista biologista tai vastaavaa käsittelyä tehokkaammin saman direktiivin 5 artiklan mukaisesti,

siitä huolehtimiseksi, että jätevedenpuhdistamot suunnitellaan ja rakennetaan direktiivin 91/271/ETY 4-7 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja niitä käytetään ja hoidetaan siten, että puhdistamojen riittävän tehokas toiminta taataan kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa ja että puhdistamon suunnittelussa otetaan huomioon kuormituksen vaihtelut eri vuodenaikoina tietyissä taajamissa, joita ovat Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sisilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) ja Thiene (Veneto),

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio väittää kanteessaan, että Italia ei ole pannut alueellaan asianmukaisesti täytäntöön yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/271/ETY.

Komissio toteaa ensinnäkin, että direktiivin 3 artiklaa on rikottu usealla tavalla; kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli taattava sellaisten yhdyskuntajätevesien osalta, jotka johdetaan vesistöihin, joita pidetään saman direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina "haavoittumiselle alttiina alueina", 31.12.1998 mennessä, että kaikissa taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000, on käytössä liitteessä I olevassa A osassa edellytettyjen vaatimusten mukaiset viemäröintijärjestelmät. Lombardian alueen useissa taajamissa, jotka kuuluvat edellä mainittujen säännösten soveltamisalaan, tätä velvoitetta ei ole noudatettu asianmukaisesti.

Direktiivin 91/271/ETY 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt huolehtia 31.12.2000 mennessä sellaisista taajamista, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 15000, ja 31.12.2005 mennessä sellaisista taajamista, joiden asukasvastineluku on 10000-15000, peräisin olevien jätevesien osalta, että viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen vesistöön johtamista biologisesti tai vastaavalla tavalla liitteessä I olevassa B osassa edellytettyjen vaatimusten mukaisesti. Komissio totesi, että edellä mainittuja säännöksiä ei ole noudatettu useissa taajamissa, jotka sijaitsevat Abruzzon, Friuli Venezia Giulian, Lombardian, Marchen, Piemonten, Sardinian, Sisilian, Valle d'Aostan ja Veneton alueilla.

Lisäksi direktiivin 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt huolehtia, että kaikki viemäröidyt yli 10000 asukasvastineluvun taajamien jätevedet käsitellään ennen niiden johtamista haavoittumiselle alttiisiin vesistöihin 4 artiklassa säädettyä tehokkaammin viimeistään 31.12.1998 alkaen. Komissio totesi, että edellä mainittuja säännöksiä ei ole noudatettu useissa taajamissa, jotka sijaitsevat Abruzzon, Friuli Venezia Giulian, Lazion, Puglian, Sardinian ja Sisilian alueilla.

Siitä, että direktiivin 91/271/ETY 4 ja 5 artiklaa ei ole noudatettu, seuraa myös, että saman direktiivin 10 artiklaa on rikottu; kyseisen säännöksen mukaan on huolehdittava, että jätevedenpuhdistamot suunnitellaan ja rakennetaan ja niitä käytetään ja hoidetaan siten, että puhdistamojen riittävän tehokas toiminta taataan kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa.

____________