Language of document :

Rikors ippreżentat fil-21 ta' Frar 2013 - Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-85/13)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: E. Manhaeve, L. Cimaglia, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Taljana

Talbiet tar-rikorrenti

-    Tikkonstata li billi r-Repubblika Taljana naqset milli

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li l-agglomerazzjonijiet ta' Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo u Vigevano (Lombardia), li n-numru ta' ekwivalenti ta' popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000 u li jarmu f'ilmijiet riċeventi kkunsidrati bħala "żoni sensittivi" fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta' Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi , ikunu pprovduti b'sistemi ta' ġbir għall-ilma urban mormi b'mod konformi mal-Artikolu 3 ta' din id-direttiva,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li fl-agglomerazzjonijiet ta' Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia-Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellamare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) u Thiene (Venezia) li n-numru ta' ekwivalenti ta' popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000, l-ilma urban mormi li jidħol f'sistemi ta' ġbir, ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament sekondarju jew għal trattament ekwivalenti, b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/271/KEE,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li fl-agglomerazzjonijiet ta' Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) u Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini u Trappeto (Sicilia) li n-numru ta' ekwivalenti ta' popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000 u li jarmu f'ilmijiet riċeventi kkunsidrati bħala "żoni sensittivi" fis-sens tad-Direttiva 91/271/KEE, l-ilma urban mormi li jidħol f'sistemi ta' ġbir, ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament iktar rigoruż minn trattament sekondarju jew ekwivalenti, b'mod konformi mal-Artikolu 5 tad-Direttiva,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex l-impjanti ta' trattament ta' ilma urban mormi mibnija biex jiġu sodisfatti l-eżiġenzi tal-Artikoli 4 sa 7 ikunu ppjanati, mibnija, mħaddma u miżmuma biex jiżguraw operat suffiċjenti taħt il-kundizzjonijiet klimatiċi normali kollha tal-post fejn jinsabu u sabiex l-impjanti ta' trattament ikunu ppjanati b'mod li jiġu kkunsidrati varjazzjonijiet tat-toqol skont l-istaġuni fl-agglomerazzjonijiet ta' Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzno sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) u Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) u Thiene (Venezia),

naqset mill-obbligi imposti fuqha abbażi tal-Artikolu 3 u/jew tal-Artikolu 4 u/jew tal-Artikolu 5 kif ukoll tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 91/271/KEE;

tikkundanna lir-Repubblika Taljana għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Bir-rikors tagħha, il-Kummissjoni tilmenta li l-Italja ma ttrasponietx korrettement, fid-diversi partijiet tat-territorju nazzjonali tagħha, id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta' Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi.

Qabel kollox, il-Kummissjoni tirrileva ċertu numru ta' ksur tal-Artikolu 3 tad-Direttiva li jipprovdi, fit-tieni subparagrafu tas-subartikolu 1 u fis-subartikolu 2 tiegħu li, għall-ilma mormi urban li jispiċċa f'ilmijiet li jilqgħu dan id-drenaġġ u li huma kkunsidrati bħala "żoni sensittivi" kif imfisser taħt l-Artikolu 5 ta' din id-direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sistemi ta' ġbir konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-Anness I tat-Taqsima A jkunu disponibbli sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 1998 għall-agglomerazzjonijiet kollha ta' iktar minn 10000 e.p. F'diversi agglomerazzjonijiet tar-reġjun ta' Lombardia li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, dan l-obbligu ma ġiex implementat korrettement.

Barra minn hekk, l-Artikolu 4 tad-Direttiva jipprovdi, fis-subartikoli 1 u 3, li sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2000 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta' iktar minn 15000 e.p., u sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2005 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta' bejn l-10000 u l-15000 e.p., l-Istati Membri kellhom jiżguraw li l-ilma urban mormi li jidħol f'sistemi ta' ġbir ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament sekondarju jew għal trattament ekwivalenti, b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Anness I tat-Taqsima B. Il-Kummissjoni kkonstatat li dawn id-dispożizzjonijiet ma kinux ġew osservati f'sensiela ta' agglomerazzjonijiet li jinsabu fir-reġjuni ta' Abruzzo, ta' Friuli-Venezia-Giulia, ta' Lombardia, ta' Marches, ta' Piemonte, ta' Sardegna, ta' Sicilia, ta' Valle d'Aosta u ta' Venezia.

Sussegwentement, l-Artikolu 5 tad-Direttiva jipprovdi, fis-subartikoli 2 u 3 tiegħu, li, sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 1998 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta' iktar minn 10000 e.p. l-Istati Membri kellhom jiżguraw li l-ilma urban mormi li jidħol f'sistemi ta' ġbir ikun issuġġettat, qabel ma jintrema f'żoni sensittivi, għal trattament iktar rigoruż minn dak deskritt fl-Artikolu 4. Il-Kummissjoni kkonstatat li dawn id-dispożizzjonijiet ma kinux ġew osservati f'sensiela ta' agglomerazzjonijiet tar-reġjuni ta' Abruzzo, ta' Friuli-Venezia-Giulia, ta' Lazio, ta' Puglia, ta' Sardegna u ta' Sicilia.

Finalment, in-nuqqas ta' osservanza tal-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 91/271/KEE iwassal ukoll għall-ksur tal-Artikolu 10 tad-Direttiva li jipprovdi li l-impjanti ta' trattament ta' ilma urban mormi għandhom ikunu ppjanati, mibnija, mħaddma u miżmuma biex jiżguraw operat suffiċjenti taħt il-kondizzjonijiet klimatiċi normali kollha tal-post fejn jinsabu.

____________

1 - ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2, p. 26