Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-85/13)1

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 91/271/EHS – Čištění městských odpadních vod – Články 3 až 5 a 10 – Příloha I A a B“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a L. Cimaglia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika (zástupkyně: G. Palmieri, zmocněnkyně, M. Russo, avvocato dello Stato)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných k dosažení souladu s články 3, 4, 5 a 10 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, s. 40; Zvl. vyd. 15/02, s. 26), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 (Úř. věst. L 311, s. 1), ve stanovené lhůtě

Výrok

Italská republika tím, že nepřijala opatření nezbytná k zajištění, aby:

–    aglomerace Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio a Vigevano (Lombardie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE, které vypouštějí městské odpadní vody do recipientů považovaných za „citlivé oblasti“ podle čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, byly vybaveny stokovými soustavami v souladu s článkem 3 uvedené směrnice;

–    v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Furlánsko-Julské Benátsko), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicílie), Courmayeur (Valle d’Aosta) a Thiene (Veneto) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění v souladu s článkem 4 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008;

–    v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie), jakož i Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicílie) s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE, které vypouštějí do recipientů považovaných za „citlivé oblasti“ podle směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008, městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami, byly tyto vody před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků, než je sekundární nebo jiné rovnocenné čištění, v souladu s článkem 5 uvedené směrnice, a

–    byly čistírny městských odpadních vod stavěné způsobem vyhovujícím požadavkům článků 4 až 7 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008, projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek a aby se při projektování čistíren vzaly v úvahu sezónní rozdíly zatížení v aglomeracích Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Furlánsko-Julské Benátsko), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardie), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinie), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicílie), Courmayeur (Valle d’Aosta) a Thiene (Veneto),

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 4 a 5, jakož i článku 10 směrnice 91/271, ve znění nařízení č. 1137/2008.

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 147, 25.5.2013.