Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)


14 iulie 2011


Cauza F‑98/07


Nicole Petrilli

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agenți contractuali auxiliari – Contract pe perioadă determinată – Norme privind durata maximă de angajare a personalului nepermanent în serviciile Comisiei – Decizie de refuz al prelungirii contractului – Nelegalitate – Întindere a reparației prejudiciului – Evaluare ex æquo et bono”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Petrilli solicită anularea deciziei Comisiei din 20 iulie 2007 de respingere a cererii sale de prelungire a contractului de agent contractual auxiliar, precum și obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia:      Stabilește valoarea compensației pecuniare datorate de Comisie reclamantei în temeiul Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 ianuarie 2009, Petrilli/Comisia (F‑98/07), la suma de 12 097,43 euro, majorată cu dobânzi la rata Băncii Centrale Europene pentru principalele operațiuni de refinanțare și aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu două puncte. Comisia suportă totalitatea cheltuielilor de judecată aferente fazei procedurii anterioare pronunțării Hotărârii din 29 ianuarie 2009, citată anterior, precum și propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă aferente fazei ulterioare a procedurii. Reclamanta suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată aferente fazei ulterioare pronunțării Hotărârii din 29 ianuarie 2009, citată anterior.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Anularea actului nelegal atacat – Reparare adecvată a prejudiciului moral

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Anularea unui act afectat de nelegalitate poate constitui ea însăși repararea adecvată și, în principiu, suficientă a oricărui prejudiciu moral pe care poate să îl fi produs acest act, în cazul în care reclamantul nu demonstrează că a suferit un prejudiciu moral care poate fi detașat de nelegalitatea pe care se întemeiază anularea și care nu poate fi reparat integral prin această anulare.

(a se vedea punctul 28)


Trimitere la:

Curte: 9 iulie 1987, Hochbaum și Rawes/Comisia, 44/85, 77/85, 294/85 și 295/85, punctul 22; 7 februarie 1990, Culin/Comisia, C‑343/87, punctele 27 și 28

Tribunalul de Primă Instanță: 9 noiembrie 2004, Montalto/Consiliul, T‑116/03, punctul 127; 6 iunie 2006, Girardot/Comisia, T‑10/02, punctul 131

Tribunalul Uniunii Europene : 9 decembrie 2010, Comisia/Strack, T‑526/08 P, punctul 58

Tribunalul Funcției Publice: 8 mai 2008, Suvikas/Consiliul, F‑6/07, punctul 151