Language of document :

2009 m. kovo 10 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Tsirimiagos prieš Regionų komitetą

(Byla F-100/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Atlyginimas - Dalies atlyginimo pervedimas ne į darbo vietos šalį - Ankstesniųjų Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalies b punktas - Taupomoji būsto sąskaita - Neteisėtai sumokėtų sumų grąžinimas - Sąlygos - Nepastovus pervedimas - Akivaizdus pažeidimo pobūdis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovas: Europos Sąjungos Regionų komitetas, atstovaujamas P. Cervilla, padedamo advokato B. Wägenbaur

Dalykas

2006 m. lapkričio 21 d. Sprendimo dėl reikalavimo grąžinti sumas, sumokėtas ieškovui, remiantis daliai jo nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. gegužės mėn. į Prancūziją pervesto atlyginimo taikytu korekciniu koeficientu, dėl tariamo šiam pervedimui nustatytų reikalavimų nesilaikymo, panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. lapkričio 21 d. Europos Sąjungos Regionų komiteto sprendimą, iš dalies pakeistą 2007 m. birželio 21 d. Sprendimu, tiek, kiek juo reikalaujama grąžinti sumas, apskaičiuotas pagal K. Tsirimiagos nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. gegužės mėn. atliktiems pervedimams į taupomąją būsto sąskaitą taikytą korekcinį koeficientą 15 300 eurų sumai.

Priteisti iš Europos Sąjungos Regionų komiteto grąžinti K. Tsirimiagos atskaitytą nuo jo atlyginimo sumą, apskaičiuotą taikant korekcinį koeficientą pervedimams į jo taupomąją būsto sąskaitą nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. gegužės mėn. 15 300 eurų sumai ir sumokėti palūkanas; šios palūkanos skaičiuojamos nuo grąžinimo dienos iki faktinio sumokėjimo pagal Europos centrinio banko nustatytą normą, atitinkamu laikotarpiu taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem punktais.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Sąjungos Regionų komitetas padengia savo ir pusę ieškovo bylinėjimo išlaidų.

Ieškovas padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 269, 2007 11 10, p. 73.