Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.10.2012 - S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. G

(Asia C-457/12)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Muu osapuoli: G

Ennakkoratkaisukysymykset

[- -]

Jos unionin kansalainen asuu jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, mutta työskentelee toisessa jäsenvaltiossa kyseiseen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa, voiko kyseisen unionin kansalaisen perheenjäsenellä, joka on kolmannen valtion kansalainen, käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa olla unionin oikeuden perusteella oleskeluoikeus?

[- -]

Jos unionin kansalainen asuu jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, ja työskentelee samaan jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa, mutta matkustaa työtehtäviensä puitteissa edes takaisin kyseisen jäsenvaltion ja toisen jäsenvaltion välillä, voiko kyseisen unionin kansalaisen perheenjäsenellä, joka on kolmannen valtion kansalainen, käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa olla unionin oikeuden perusteella oleskeluoikeus?

____________